Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[10009]

(146)034
Bing
Eliazar
Eliezer z.v. Moshe
Sara de Gelder
Isaac Mozes Bing & Saartje Gomperts
30-08-1831
21 Elul, 5591
Den Haag
02-08-1883
29 Tammuz, 5643
Den Haag
Hoorn

Geen Ned. tekst

טוב שם משמן טוב
פ"נ
איש חיל רב פעלים
לומד תורה ודורש ברבים
יודע בינה וחונן דלים
עמו פארוהו וכבדוהו שרים
זכרו לא יסוף לדור דורים
רם מושבו עם שאר צדיקים
ה' ה' ר' אליעזר ב"ר משה יצחק בינג
[?] נאמן ושם אמו פערלא
////

/// המצבה שבורה

Een goede naam is beter dan goede olie (1)

Hier rust
een flinke man van vele daden,
die Torah leert en in het openbaar [s]preekt,
met kennis en inzicht (2) en armen begunstigt (3),
zijn volk roemt hem en vorsten hebben eerbied voor hem,
zijn aandenken zal nooit ophouden te bestaan (4) van geslacht tot geslacht,

Zijn zetel is hoogverheven met andere rechtvaardigen,
dat is de heer Eli’ezer zoon van de heer Moshe Jitschak Bing
[?] en betrouwbaar en de naam van zijn moeder was Perla
/// verdere tekst ontbreekt

/// steen afgebroken – geen verdere tekst.
De Hebr. beginletters van regels 3-8 vormen de letters van zijn naam Elie'zer

(1) zie Prediker 7:1

(2) zie 2 Kronieken 2:12 (andere drukken 13)

(3) zie Spreuken 28:8

(4) naar Esther 9:28


Echtgenoot van (400a12-05 en vader van (400)a57-03, (197)r3-16 en (301)7-41.
2020/05/05
Lejeune2011