Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[10011]

(146)036
Sussmann (zie opm)
Zalman
Zalman z.v. Selig
03-10-1761
5 tishri 5522
Hoorn
04-10-1761, 6 tishri 5522
geen Ned. tekst
וישכב שלמה ויקבר
פ"נ
בחו"ר בך אלהיך אשרי
יולדתך בג"ע יעשו חופתך
כ' זלמן בן מוהר"ר זעלג נ"ע
שהי' אב"ד דכאן ק"ק הארן
נפטר בשם טוב יום ש"ק
ה' תשרי ונקבר למחרתו
יום א' שנת תקכ"ב לפ"
ת.נ.צ.ב.ה
Salomo ging ter ruste… en werd begraven (1)
Hier rust
Uitgekozen [door] Uw G’d, geprezen
die u gebaard heeft, in het paradijs zullen zij uw huwelijksbaldakijn maken 
De geeerde Zalman zoon van onze leraar de rabbijn de heer Selig, hij ruste in het paradijs (2) of  vertrouwensman van de gemeenschap (3)
hoofd van het rabbinale hof (4) hier de heilige gemeente Hoorn
hij overleed in goede naam op de heilige Shabbat
5 Tishri en werd de volgende dag begraven
zondag in het jaar 5522
T.N.Ts.B.H.

 (1) zie 1 Koningen 11:43

(2) de afkorting noen 'ajin kan in dit verband twee verschillende betekenissen hebben:
a,
hij ruste in het paradijs, als het slaat op de overledene;
b. vertrouwensman van de gemeente; als het slaat op de vader die nog in leven was en overleed 5557, zie steen (146)004

(3) אב בית דין de titel voor een Opperrabbijn die tevens voorzitter is van het rabbinale hof (dat uit ten minste 3 bevoegde rabbijnen bestaat)

2015/07/06
albertB