Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[10013]

(146)038
Essen, van
Saartje Nathan
Sergei
du Mosch
Abraham Mozes
Nathan van Hartog en Rachel Hartogs
Omstreeks 1769
Dalfsen
20-01-1833
29 tevet 5593
Hoorn
Hoorn
geen Ned. tekst
היא שבה אל בית המלך
האשה הטמונה פה
ñָרה מרע וגם עשתה טוב
עיניה לעניים לעשותם טוב
רחמנא חשק לנפשה כי בנשיקה יצאה נשמתה
מרת סערכי אשת המנוח
כ' אברהם ז"ל נפטרת בש'
טוב ער"ח שבט תקצ"ג
ת.נ.צ.ב.ה

Zij keerde terug naar het huis van de Koning (1)
de vrouw die hier geborgen is
die zich verwijderde van het kwade en ook het goede deed
haar ogen op de armen op hen goed te doen
de Barmhartige (2) begeerde haar ziel want met een kus ontvlood haar ziel
mevrouw Serchi vrouw van de overledene
de geerde Avraham zijn nagedachtenis zij tot zegen, zij overleed
in goede naam op de dag voor het Nieuwemaansfeest van Shevat 5593
T.N.Ts.B.H.

(1) naar Esther 2:, waar uiteraard "naar de koning" Achashverosh bedoeld wordt. Hier wordt bedoeld "terug naar G;d" en daarom heeft de vertaler het geschreven als "naar het huis van de Koning".
(2) Aramees voor het Opperwezen 


2017/01/07
albertB