Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[10014]

(146)039
Barnsteijn
Israel Zacharias
Jisrael z.v. ?
Rachel Hijmans
Zacharias David Barnsteijn & Judith David Salomons
Omstreeks 1760
Hoorn
20-08-1832
24 av 5592
Hoorn
Hoorn
geen Ned. tekst
וישכן ישראל בטח
פ"נ
ישראל אמרו לו
בר לבב שקד על
פ'ת'ה' יה ה"ה כ' ישראל
ברנסטיין נפטר כ"ד
אב שנת
אך טוב לישראל
ת.נ.צ.ב.ה

שקד על פ'ת'ה יה = שקד על פרקי תהילת יה
לא מצאתי פתרון אחר

En Israel woont veilig (1)
Hier rust
Israel zeiden zij
zuiver van hart, hij hield zich bezig met
de hoofdstukken van de Psalmen voor G’d (2), dat is de heer Israel
Barnsteen hij overleed op 24
van het jaar
slechts goeds voor Israel (getalwaarde [5]592)

T.N.Ts.B.H.

(1) zie Deut. 33:28
(2) als afkorting weergegeven


2017/01/07
albertB