Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[10017]

(146)042
Zeehandelaar
Jacob Izaak
Re'uven Ja'acov z.v. Jitschak
Izaak Zeehandelaar & Rachel Polak
09-08-1855
25 Av, 5615
Hoorn
01-02-1885
17 Shevat, 5645 (zie opm)
Hoorn
Hoorn
HIER RUST 
Jacob Izaak
Zeehandelaar

ויעקב הלך לדרכו (1)
פ"נ
הבחור היקר כ' ראובן יעקב
בן כמ' יצחק זעעהאנדלאר
הנולד מן רעכלא
מת אור ליום ב'
י"ז לחדש שבט
בשנת תרמ"ה לפ"ק

ת.נ.צ.ב.ה

En Jacob ging zijns weegs (1)
Hier rust
de dierbare ongetrouwde jongeman de geeerde Re’oeven Ja’acov
zoon van de geeerde leraar Jitschak Zeehandelaar
die geboren werd uit Rechla
hij stierf aan de vooravond van maandag
de 1
7e van de maand shevat 5645

T.N.Ts.B.H.

(1) zie Gen. 32:2
aan de vooravond van maandag= zondagavond terwijl na zonsondergang de Joodse datum 17 shevat al begonnen was


2017/01/07
albertB