Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[10021]

(146)046
onbekend
Sara
Sara d.v. ?? (niet vermeld)
Segal (zie opm)
Segal Samuel
1 juli 1809
17 tammoez 5569
Hoorn
geen Ned. tekst

ותמת שרה
אשה  צנועה וישרה
גופה תישן ארצה
ונשמתה בג"ע נרצה
מ' שרה אשת כת"ר
שמואל סגל נפטרה
בש"ק י"ז תמוז תקס"ט לפ"ק

ת.נ.צ.ב.ה

ותמת שרה - בראשית כג,ב

Sara stierf (1)

een bescheiden en rechtschapen vrouw
haar lichaam zal in de aarde slapen
en haar ziel zal in het Paradijs welgevallig zijn

mevrouw Sara echtgenote van de geeerde Torah[geleerde]
Samuel Segal (2), zij overleed

op de heilige Shabbat 17 tammoez 5569

T.N.Ts.B.H.

(1) zie Gen. 23:2
(2) over Segal. Dit kan de achternaam zijn, of slechts een aanduiding dat het een  Leviet betreft (Segal = segan lakohanim assistent van de priesters). Geneal. onderzoek zal dit uitwijzen.

2020/10/11
barend_e