Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[10024]

(146)049
Berlijn
Rosette
Rechla d.v. Chezi
Leon
Leon, Hartog Leendert
Isaac Berlijn & Saartje Mozes Berlijn
05-01-1797
7 Tevet, 5557
Edam
24-05-1819
29 ijar 5579
Hoorn
Hoorn
25-05-1819, 1 sivan 5579
geen Ned. tekst

שבח אל בית אביה בנעוריה (1)
פה
טמונה ונקברה
רכה ובחורה עלומה צעירה
כלה ונחרצה (2) עליה בגזרה
עודנה באבה (3) נקטפה ונקצרה
ה"ה אשה חשובה ויקרה
מ' רעכלא בת כ"ה חעזי ברלין
אשת הירש בן ליזר לעאן
נפטרת בשם טוב ביום ב' ער"ח
ונקברת למחרתו ר"ח סיון
שנת לעת תמט רגלה(4) לפ"ק

ת.נ.צ.ב.ה

 (1) במדבר ל,ה

(2) ישעיהו י,כג ועוד

(3) איוב ח,יב

(4) דברים לב לה ערך האותיות המסומנות  שנת 579

Hier
is geborgen en begraven
een tere en een meisje een jong meisje
over haar werd een onherroepelijk besluit genomen (2),
terwijl ze nog jong (3) was werd ze geplukt en geoogst
dat is de vrouw een belangrijke en dierbare vrouw
mevrouw Rechele dochter van de geeerde heer Chezi Berlin
vrouw van Hirsch zoon van Lezer Lean
zie overleed met goede naam op maandag de dag voor de Nieuwemaansdag
en werd de volgende dag begraven [op] de Nieuwemaansdag Sivan

In het jaar “de tijd dat haar voet wankelde” (4) [5]579

T.N.Ts.B.H.

(1) vgl  Numeri 30:5
(2) zie Jesajah 10:23 e.a.
(3) vgk Job 8:12 (daar staat het in de mannelijke vorm)
(4) Deut. 32:35 de gtalwaarde van de gemarkeerde Hebr. letters vormen het jaar van overlijde [5]579=1819


2017/01/07
albertB