Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[10025]

(146)050
Leon
David Hartog
David z.v. Zvi
Claartje Jochem de Vries
Hartog Benedictus Leon & Grietje Hijmans
Omstreeks 1759
Hoorn
06-12-1837
8 kislev 5598
Hoorn
Hoorn
geen Ned. tekst

וישכב דוד עם אבתיו (1)
פ"נ
איש צדיק תמים
זקן ושבע ימים
ה"ה כ' דוד בן כ"ה
צבי ז"ל לעאן נפטר
בשם טוב ח כסלו
תקצ"ח

ת.נ.צ.ב.ה

(1) מלכים א- ב,י

Toen legde David zich te ruste bij zijn voorouders (1)
Hier rust
een rechtvaardige en ingetogen man
oud en der dagen zat
dat is de heer de geeerde David zoon van de geeerde heer
Zvi zijn nagedachtenis zij tot zegen Leon, hij overleed
in  goede naam op 5 kislev 5598
(1) 1 Koningen 2:10


2017/01/07
albertB