Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[10033]

(146)058
Ritmeester
Trijntje Mozes
Trijn d.v.? niet vermeld
Keijzer
Keijzer Jacob
Mozes Joseph Asser Cohen Ritmeester en Eva Samson
1729
Amsterdam
01-12-1816
11 kislev 5577
Hoorn
Hoorn
geen Ned. tekst

עלי ציון עטרת תפארת שיבה (1)
פ"ט
אשה זקנה יראת ה' תתהלל
בשבח ראש לחכמים א"ח
עטרת בעלה מרת טריין
אשת כ"ה יאקב קיזר ז"ל
נפטרת בשם טוב י"א כסלו
תקע"ז לפ"ק

ת.נ.צ.ב.ה

(1) משלי טז, לא

Stijg op naar Zion wie de grijsheid een sierlijke kroon is (1)

Hier rust
een oude vrouw G’d vrezende is zij te prijzen
met lof voor het hoofd van de wijzen ??
de kroon van haar man mevrouw Trijn
vrouw van de geeerde heer Jacob Keijzer zijn nagedachtenis zij tot zegen
zij overleed in goede naam op 11 kislev 5577

T.N.Ts.B.H.

(1) vgl Prediker 16:31


2017/01/07
albertB