Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[10034]

(146)059
Barnstein
Rijntje Zacharias
Krele d.v. Petachjah
Dijk, van
Salomon Levie van Dijk
Zacharias David Barnsteijn & Judith David Salomons
Omstreeks 1754
Amsterdam
28-08-1829
29 av 5589
Hoorn
Hoorn
geen Ned. tekst

תנו לה מפרי ידיה (1)
פ"ט
אשה צנועה וחסודה
שהלכה כל ימי חייה
בדרך תמים
מ' קריילא בת פתחי' ז"ל
אשת כ"ה זלמן פון דייק
נפטרת בשם טוב ער"ח
אלול תקפ"ט  לפ"ק

ת.נ.צ.ב.ה

(1) משלי לא,לא

Geef haar van de vrucht van haar handen (1)
Hier rust
een bescheiden en ingetogen vrouw
die al haar dagen
op een ingetogen weg ging
mevrouw Krele dochter van Petachja zijn nagedachtenis zij tot zegen
vrouw van de geeerde heer Zlaman van Dijk
zij overleed in goede naam op de dag voor de Nieuwemaansdag van

Eloel 5589

T.N.Ts.B.H.

(1) Spreuken 31:31


2017/01/07
albertB