Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[10035]

(146)060
Mosch, du
Abraham David
Avraham z.v. David
Betje Manus Keijzer
David Mozes du Mosch & Rachel Joseph Reens
Omstreeks 1796
Hoorn
16-12-1839 (zie opm)
10 tevet 5600
Hoorn
Hoorn

geen Ned. tekst

ואברהם שב למקומו (1)
פה טמון איש מהימן
בך בחר י'י' אלהיך  (2)
מהיר היית במלאכתך
כי בזמן קצר פעלת
פעולתיך צדק כ' אברהם
בן כ' דוד דומאס ז"ל בחיי
היותו היה מנהיג בקהל
קדוש הארן כמה שנים
ומכספו נתן לדלים
גופו תישן ארצה
ונשמתו בגן עדן נרצה
נפטר בשם טוב אור
ליום ג' עשרה בטבת
שנת מישרי מ לפ"ק

ת.נ.צ.ב.ה

(1) בראשית יח, לג

(2) דברים ז, ו

En Abraham keerde terug naar zijn plaats (1)
Hier is geborgen een betrouwbaar man
u koos de Eeuwige uw G’d uit (2)
vlug was u in uw werk
want in korte tijd deed u
uw rechtvaardige werk de geeerde Avraham
zoon van de geeerde David du Mosch zijn nagedachtenis zij tot zegen
tijdens zijn leven was hij leider in de heilige

gemeente Hoorn gedurende enige jaren
van zijn geld gaf hij aan de behoeftigen
zijn lichaam zal ter aarde slapen

En zijn ziel zal in her Paradijs welgevallig zijn
hij overleed aan de vooravond van
dinsdag 10 tevet
van het jaar 5600

T.N.Ts.B.H.

(1) Gen. 18:33
(2) Deut. 7:6
aan de vooravond van dinsdag = maandagavond 16-12-1839 terwijl bij zonsondergang de volgende Joodse datum 10 tevet al was begonnen.


2017/01/07
albertB