Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[10037]

(146)062
onbekend
??
Judith vrouw van Chaim
16 april 1798
30 niesan 5558
Hoorn
17 april 1798, 1 ijar 5558

Geen Nederlandse tekst

ותיראן המילדות את האלהים (1)
פ"ט
אשה חסודה וישרה מצות יי
שמרה חכמה היתה כשפרה
ופועה (2) לתת טרף לביתה שמה
ושם עירה נודע מ' יודית מילדת
א' כ' חיים ז"ל מליידן נפטרה
א' דר"ח ונקברה ב' דר"ח אייר ש'
מחיה המתים לפ"ק

ת.נ.צ.ב.ה

(1) שמות א, יז

(2) שמות א, טו

יודית במקום יהודית

מחיה המתים = תקנ"ח

En de vroedvrouwen vreesden God (1)
Hier rust
een vrome en rechtschapen vrouw, die de geboden van God
in acht namen, wijs was zij als Shifra
en Poe’a (2), om voedsel aan haar huis[gezin] te geven, haar naam
en den naam van haar stad waren bekend, mevrouw Judith vroedvrouw
vrouw van de geeerde Chaim zijn nagedachtenis zij tot zegen uit Leiden, zij overleed
op de 1e Nieuwemaansdag en werd begraven op de 2e Nieuwemaansdag van Ijar van het jaar
“die de doden doet herleven” (3) [getalwaarde 5558]

 

T.N.Ts.B.H.

(1) Exodus 1:17
(2) Exodus 1:15
(3) "die de doden doet herleven"
a. slotwoorden van de 2e zegenspreuk van het "18 gebed".
b. getalwaarde van de aangegeven letters is het jaartal 5558

2020/10/11
barend_e