Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[10047]

(146)072
onbekend
??
Chanoch z.v. Aron Moshe
Hoorn
Geen Nederlandse tekst

 

åַיÌִúְäַלÌֵêְ çֲנו ֹêְ àֶת äָàֱל ֹקים (1)

נח
על אנקת
איש ישר צעיר לימים

עזר לדל היה והעלה על במה
 אך איננו כי לקח אתו אלקים
אל עולם הנמול במעלת קדשים
כ' חנוך מעלא בן כ' אהרן
משה ?עמדי? ז"ל נפטר יום
=========

(1) בראשית ה כב, כד

Chanoch ging met God (1)

Zucht
over het kreunen
van een rechtschapen man jong van dagen
hij hielp de arme en zette op een voetstuk
maar hij is niet meer want God heeft hem genomen
naar de wereld van beloning op heilige hoogten
de geeerde Chanoch ??? zoon van de geeerde Aharon
Moshe Emde? zaliger nagedachtenis hij overleed op de dag
==verder onleesbaar in de aarde verzakt ==
(1) Gen. 5:22 en 24
2020/10/11
barend_e