Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[10050]

(146)075
Leon
Leendert Hartog
Ja'acov Eliezer z.v. Tswi
Bruijntje Mozes Goldschmidt
Hartog Bnjamin, moeder niet bekend
Omstreeks 1757
Hoorn
07-01-1835
7 tevet 5595
Hoorn
Hoorn
09-01-1835, 8 tevet 5595

 

Geen Nederlandse tekst

åַéּ ֹאîֶר àֱל ֹäִים àֶל éַòֲק ֹב קåּם òֲìֵה áֵית àֵל (1)

פ"נ
איש ישר הולך תמים הי' במעשיו
הלך בדרך אבותיו
כ' יעקב אליעזר ב"כ
צבי לעאן
נפטר בשם טוב ליל ה' זין טבת
ונקבר עש"ק ח' בו
תקצ"ה
לפ"ק

 

ת.נ.צ.ב.ה

ת.נ.צ.ב.
(1) בראשית לה,א

God zei tegen Jakob, maak u op, trek op naar Beth-El (1)

Hier rust
een rechtschapen man volmaakt was hij in zijn daden
hij ging op de weg van zijn voorouders
de geeerde Ja’acov Eliezer zoon van de geeerde
Tswi Leon
overleden in goede naam aan de vooravond van donderdag 7 tevet
en werd begraven op de dag voor de heilige Shabbat de 8e daarvan
1835
T.N.Ts.B.H.

(1) Gen. 35:1

7 tevet 5595 was op woensdagavond/donderdag 7/8 januari 1835


2017/01/07
albertB