Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[10051]

(146)076
Zeehandelaar
Israel Abraham
Jisrael z.v. Avraham
Leentje Isaac Goldschmidt
Abraham Lammerts Zeehandelaar en Rachel Josef Wijnkoper
Omstreeks 1783
Hoorn
19-02-1836
1 adar 5596
Hoorn
Hoorn
21-02-1836, 3 adar 5596

Geen Nederlandse tekst

וישכן ישראל בטח (1)
פה
תחת רגבי האדמה טמון

גוית איש ירא י'י ומצותיו

שמר ממקור רב טוב הצפון
יתענג מפרי מעלילותיו
הלך תמים ופעל צדק
פו"מ כ"ה ישראל ב"כ אברהם
נפטר יום עש"ק ב דר"ח אדר
ונקבר ביום א' ג' בו
שנת תקצ"ו לפ"ק

ת.נ.צ.ב.ה

(1) דברים לג,כח 

Israel woonde veilig (1)

Hier
onder deze aardkluiten is geborgen
het stoffelijk overschot van een man die God en zijn geboden vreesde
hij hield zich aan hetgeen [kwam] uit de verborgen bron van veel goeds

hij zal genot hebben van de vruchten van zijn handelingen
hij ging in oprechtheid en handelde rechtvaardig
de bestuurder en leider de geeerde heer Israel zoon van de geeerde Avraham
hij overleed op de dag voor de heilige Shabbat de 2e dag van het nieuwemaansfeest van Adar
en werd begraven op zondag de 3e daarvan
[in] het jaar 5596
T.N.Ts.B.H.

(1) Deut. 33:28


2017/01/07
albertB