Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[10215]

(147)1-01-06
Strauss
Alfred
Avraham z.v. Jitschak
T. Strauss
ca. 1909
26-08-1970
24 menachem-aw 5730
Hilversum

Hier rust
mijn lieve man
ALFRED STRAUSS
overl. 24 Menachem-aw 5730 // 26 augustus 1970
in de leeftijd van 61 jaar
Hij ruste on vrede

פ"נ
ר' אברהם בן ר' יצחק
ושם אמו ברונשא
ת'נ'צ'ב'ה
Hier is begraven
de heer Avraham zoon van de heer Jitschak
en de naam van zijn moeder was Braunsche
T.N.Ts.B.H.
2015/06/20
straten_m