Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[10219]

(147)1-01-10
Apfelbaum
Jakob / Jack
Ja'acov z.v. Chaim
Ongehuwd
ca. 1902
23-02-1971
29 shevat 5731
Eemnes
Hilversum
26-02-1971

Hier rust
JACK APFELBAUM
overladen 29 sjewat 5731 // 28 februari 1971
diep betreurd door allen
die hem liefhadden
hij ruste in vrede

פ"נ
ר' יעקב בן ר' חיים
ושם אמו רייזכא
ת'נ'צ'ב'ה
Hier is begraven
de heer Ja'acov zoon van de heer Chaim
en de naam van zijn moeder was Reische
T.N.Ts.B.H.
2015/06/20
straten_m