Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[10224]

(147)1-01-15
Olff
Neeltje / Nel
Sara d.v. niet vermeld
Dam van
Abraham van Dam
Johan Nicolaas Olff & Neeltje Seip
06-10-1894
Rotterdam
03-11-1952
16 marcheshvan 5713 (zie opm)
Amsterdam
Hilversum
NEL van DAM - OLFF
16 marcheshvan 5713 // 3 November 1952
in den ouderdom van 58 jaar

באשר תומתי אמות
ושם אקבר (1)
פ"ט
מ' שרה אלמנת ר' אברהם
פאן דאם
הלה לחיי עד ט"ז מרחשון
שנת תשי"ג לפ"ק
ת'נ'צ'ב'ה

(1) רות א יז
Waar u eens zult sterven zal ik sterven en daar zal ik begraven worden (1)
Hier is begraven
mevrouw Sara weduwe van de heer Avraham
van Dam
zij ging naar het eeuwige leven op16 marcheshvan
van het jaar 5713
T.N.Ts.B.H.
(1) Ruth 1:17
Huwelijk te Rotterdam: 01-04-1915. Bron: Stadsarchief Rotterdam, d82v
2015/08/22
straten_m