Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[10226]

(147)1-01-17
Haan, de
Jacob
Ja'acov z.v. Joseph de leviet
Sara Pakkedrager
Philip Joseph de Haan & Grietje Klijn
ca 1845
Edam
3 mei 1940
26 niesan 5700 (zie opm)
Hilversum

Geen Nederlandse tekst

פ"נ
הח' ר' יעקב בן ר' יוסף הלוי
דע האאן
ושם אמו טובא
הלך לעולמו בשיבה טובה
ליל ש"ק כ"ו ניסן ת"ש לפ"ק
ת'מ'כ
Hier is begraven
de chaver de heer Jaa'cov zoon van de heer Joseph de Leviet
de Haan
en de naam van zijn moeder was Tova
hij ging naar zijn eeuwige wereld in goede grijsheid (1)
op de avond van de heilige Shabbat 26 niesan 5700 (2)
Moge hij in ere rusten
Huwelijk te Hilversum: 21-06-1871.
2015/06/20
straten_m