Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[10227]

(147)1-01-18
Liver, de
Joseph
Joseph z.v. Moshe
Olga Horn
Mozes de Liver & Vrouwtje Rubens
03-04-1877
Nijkerk
11-01-1941
1 sjevat 5700
Hilversum
Hilversum
Hier rust
onze lieve man en vader
JOSEPH  de LIVER
echtgenoot van OLGA HORN
oud-bestuurder der Ned. Isr. Gem.
overl. 1 sjevat 5700 // 11 jan. 1941
oud 62 jaar
Hij ruste in vrede
פ"נ
ר' יוסף בן ר' משה
הנ"מ פעגלא
מת בראש חדש
א' שבט ת"ש לפ"ק
ת'נ'צ'ב'ה
Hier is begraven
de heer Joseph zoon van de heer Moshe
en de  naam van zijn moeder was Fegle
hij stierf op Nieuwemaansdag
1 sjevat 5700
T.N.Ts.B.H.
Huwelijk te Maastricht: 07-06-1909
2015/06/20
straten_m