Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[10231]

(147)1-01-22
Frank
Isaak
Jitschak z.v. Jehuda
Partner 2:Maria van Esso, Partner 1:Frederika van Esso
Levie Frank & Anna Klein
26-11-1864
Hilversum
18-05-1938
17 ijar 5698
Hilversum
Hilversum
Hier rust
ISAAK FRANK
overleden 17 ijar 5698 // 18 mei 1938
in den ouderdom van 73 jaar
H.R.I.V.
פ"נ
ר' יצחק בן ר' יהודא פראנק
הנ"מ חנה
מת י"ז אייר תרח"ץ (1) לפ"ק
ת'נ'צ'ב'ה
  (1)  מסיבה ברורה החלפת האותיות תרח"ץ ולא תרצ"ח

Hier is begraven
de heer Jitschak zoon van de heer Jehuda Frank
die geboren is uit Channa
hij stierf op 17 ijar 5698 (1)
T.N.Ts.B.H.

(1) de Hebr. letters van het jaartal zijn omgedraaid, omdat er in de juiste volgorde zou staan het woord "zult moorden"
(vgl. Ex 20:12 U zult niet moorden)

Huwelijk 2 te Meppel: 09-04-1900

Huwelijk 1 te Meppel: 10-09-1892

Frederika en Maria zijn zusters.

2015/06/20
straten_m