Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[10235]

(147)1-01-26
Schuitevoerder
Isaac / Izak
Jitschak z.v. Pinchas
Vrouwtje Beddekoper
Salomon Schuitevoerder & Blanca Blitz
29-05-1853
Amsterdam
23-05-1935
Hilversum
Hilversum

Hier rust
onze dierbare man, vader
behuwd- en grootvader
IZAK SCHUITEVOERDER
overl. 20 ijar 5695 // 23 mei 1935
in den leeftijd van 62 jaar

פ"נ
כ' יצחק בן כ' פינחס
ושם אמו ברענדלא
ת'נ'צ'ב'ה
Hier is begraven
 de geeerde Jitschak zoon van de geeerde Pinchas
en de naam van zijn moeder was Brendele
T.N.Ts.B.H.
Huwelijk te Amsterdam: 15-04-1874
2015/06/20
straten_m