Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[10239]

(147)1-01-30
Tijn, van
Izaak
Jitschak z.v. Alexander de priester
Saartje van Meer
Alexander van Tijn & Matje de Vries
03-06-1870
Sliedrecht
13-03-1936
19 adar 5696
Hilversum
Hilversum
IZAAK van TIJN
overleden 19 adar 5696 // 13 maart 1936
oud 65 jaar
פ"נ
ר' יצחק
בן ר' אלכסנדר הכהן
הנ"מ מרים
מת י"ט אדר
תרצ"ו לפ"ק
ת'נ'צ'ב'ה
תנצבה

Hier is begraven
de heer Jitschak
zoon van de heer Alexander de priester
die geboren is uit Mirjam
hij stierf op 19 adar
5696
T.N.Ts.B.H.

2014/03/09
tom_v