Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[10242]

(147)1-01-31b
Cohen
Meijer
Meier z.v. Uri de priester
Grietje Breemer
Philip Meijer Cohen & Rachel Meijer Raseerder
05-03-1854
Amsterdam
25-06-1936
5 tammoez 5696
Hilversum
Hilversum
MEIJER COHEN
echtgen. v. GRIETJE BREEMER
overle. 25 juni // 5 tammoez 5696
oud 82 jaar
פ"נ
ר' מאיר בן ר' אורי הכהן
הנ"מ רחל
מת ה' תמוז תרצ"ו לפ"ק
ת'נ'צ'ב'ה
Hier is begraven
de heer Meijer zoon van de heer Uri de priester
die geboren is uit Rachel
hij stierf op 5 tammoez 5696
T.N.Ts.B.H.

Huwelijk te Amsterdam: 11-09-1872

echtgenoot van (147)1-01-31a
2020/10/21
barend_e