Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[10243]

(147)1-02-01
Rhijn, van
Judith
Jetta d.v. Avigdor
Koperberg
Gerardus Koperberg
Victor van Rhijn & Maria Salomons
08-07-1870
Hoogeveen
29-08-1924
30 menachem [av] 5684
Hilversum
Hilversum

Hier rust

Judith Koperberg
- van Rhijn
overleden 30 Menachem // 30 Augustus 5684

אשה יראת ה' היא תתהלל (1)
פ"ט
מ' יטא בת ר'
אביגדור
ושם אמה מעהרלה
אשת ר' גבריאל
בן אברהם יוסף
מתה ש"ק פ' ראה
יום א' דר"ח אלול תרפ"ד לפ"ק
ת'נ'צ'ב'ה
(1) משלי לא ל
De Godvrezende vrouw zij wordt geprezen (1)
Hier is begraven
mevrouw Jetta dochter van de heer
Avigdor
en de naam van haar moeder was Mehrele
vrouw van de heer Gavri'el
zoon van Avraham Joseph
zij stierf op de heilige Sahbbat van de weekafdeling Re'eh (2)
de 1e dag van het Nieuwemaansdfeest van Elloel 5684
T.N.Ts.B.H.
 
(1) Spreuken 31:30
(2) Deut. 11:26 - 16:17
Huwelijk te Hilversum: 31-10-1894
2015/06/23
straten_m