Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[10244]

(147)1-02-02
Bartels
Hartog
Naftali z.v.Alexander
Hanna Frank
Alexander Bartels & Mietje Schaap
05-03-1850
Hilversum
20-08-1924
20 menachem [av] 5684
Hilversum
Hilversum
Hier rust
onze beminde vader
HARTOG  BARTELS
overl. 20 Menachem // 20 augustus 5684
פ"נ
נפתלי ב"ר אלכסנדר
ושם אמו מרים
מת כ' מנחם תרפ"ד
תנ'צ'ב'ה
Hier is begraven
Naftali zoon van de heer Alexander
en de naam van zijn moeder was Mirjam
hij stierf op 20 Menachem 5684
T.N.Ts.B.H.
Huwelijk te Hilversum: 07-05-1883
2015/06/23
straten_m