Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[10259]

(147)1-02-17
Levij
Maurits
Moure z.v. Jacob de Leviet
Sara Jacobs
Jacob Levij & Mietje de Vries
10-07-1870
2 ab 5630 (zie opm)
Nijmegen
17-10-1922
25 tisjri 5683
Hilversum
Hilversum
Hier rust
onze geliefde man en vader,
MAURITS JACOB LEVIJ
geb. te Nijmegen
2 ab 5630 // 10 juli (1)
overl. te Hilversum
25 tisjri 5683 // 17 October
Z.R.Z.A.
פ"נ
מורא ב"ר יעקב הלוי לעווי
שם אמו מרים
ושם אתשו
מ' שרה שייקלעס ווילנא
מת כ"ה תשרי תרפ"ג
ת'נ'צ'ב'ה
Hier is begraven
Moure zoon van Ja'acov de Leviet
de naam van zijn moeder was Mirjam
en de naam van zijn vrouw was
Sarah Sheikels Wilna
hij stierf op 25 tisjri 5683
T.N.Ts.B.H.

Huwelijk te Amsterdam: 15-12-1904  Reg.42 fol.37
2015/08/22
straten_m