Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[10264]

(147)1-02-22
Troeder
Joseph
Joseph z.v. Chaim
Eva Delden
Hijman Troeder & Rebecca Verdoner
11-05-1871
Amsterdam
30-01-1922
1 sjevat 5682
Hilversum
Hilversum
Hier rust
onze geliefde man en vader
JOSEPH TROEDER
overl. 1 sjevat 5682 // 30 januari
פ"נ
יוסף בן חיים
ושם אמו רבקה
הלך לעולמן ר"ח שבט
שנת תרפ"ב לפ"ק
ת'נ'ב'צ'ה
Hier is begraven
Joseph zoon van Chaim
en de naam van zijn  moeder was Rivka
hij ging naar zijn eeuwige wereld op de nieuwemaansdag van shevat
van het jaar 5682
T.N.Ts.B.H.
Huwelijk te Amsterdam op 16-08-1893.
2015/07/05
straten_m