Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[10265]

(147)1-02-23
Cohen
Salomon
Shalom z.v. Me'ir de priester
Sophia van der Hoeden
Meijer Cohen & Grietje Breemer
01-01-1894
Amsterdam
23-01-1922
23 tevet 5682
Hilversum
Hilversum
Hier rust
onze geliefde man en vader
SALOMON COHEN
overl. 23 teiweis 5682 // 23 januari
פ"נ
שלום בן מאיר הכהן
ושם אמו גיטלא
מת כ"ג טבת תרפ"ב לפ"ק
ת'נ'צ'ב'ה
Hier is begraven
Shalom zoon van Me'ir de priester
en de naam van zijn moeder was Gittele
hij stierf op 23 tevet 5682
T.N.Ts.B.H.
2015/07/05
straten_m