Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[10266]

(147)1-02-24
Frank
Alida
Nella d.v. niet vermeld
Kokernoot
Mozes Kokernoot
Nathan Frank & Mietje Kronenberg
20-08-1868
Kampen
21-12-1921
20 kislev 5682
Hilversum
Hilversum
Hier rust
onze geliefde echtgenoote
moeder, behuwd- en grootmoeder
ALIDA KOKERNOOT
geb. FRANK
overleden 20 kislev 5682 // 21 December
in de ouderdom van 53 jaar
Z.R.H.A.
פ"ט
מ' נעללא
אשת ר' משה קאקערנאהט
ושם אמה מעהרלה
נפטרה כ' כסלו
תרפ"ב לפ"ק
ת'נ'צ'ב'ה
Hier is begraven
mevrouw Nella
vrouw van de heer Moshe Kokernoot
en de naam van haar moeder was Merele
zij overleed 20 kislev
5682
T.N.Ts.B.H.
Huwelijk te Amsterdam, 23-08-1894
2015/07/05
straten_m