Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[10283]

(147)1-03-01
Buitenkant
Anna
Channa d.v.Jehuda
Krant
Marcus Meijer Krant
Levie Buitenkant & Femmetje Peper
09-04-1897
7 niesan 5657
Amsterdam
20-10-1935
24 tishri 5696
Hilversum
Hilversum
Hier rust
ANNA BUITENKANT
echtg. van M. M. KRANT
overl. 24 tisjri 5696 // 20 oct.

פ"ט
מ' חנה בת ר' יהודא הנ"מ פרומט
מתה כ"ד תשרי תרצ"ו לפ"ק
ת'נ'צ'ב'ה

Hier is begraven
mevrouw Channa dochter van de heer Jehuda die werd geboren uit Fromet
zij stierf op 24 tishri 5696
T.N.Ts.B.H.
Huwelijk te Amsterdam: 07-08-1918.
2015/07/12
straten_m