Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[10289]

(147)1-03-07
Heilbron
Hartog
Naftali z.v. Asher
Andries David Heilbron & Mietje Rubens
ca. 1865
04-08-1920
20 menachem-av 5680
Apeldoorn
Hilversum
22 menachem-av 5680 // 06-08-1920
Hier rust
HARTOG HEILBRON
overl. 20 Menachem 5680 // 4 augustus
Z.A.R.I.V.
פ"נ
הב' ר' נפתלי בן אשר
הנולד מן לאה מרים
מערלא מת יום ד' כ' מנחם
ונקבר יום עש"ק כ"ב בו
תר"פ לפ"ק
ת'נ'צ'ב'ה  

Hier is begraven
de ongetrouwde man de heer Naftali zoon van Asher
die geboren is uit Lea Mirjam
Merele, hij stierf op woensdag 20 menachem[-av]
en werd begraven op de dag voor de heilige Shabbat de 22e daarvan
5680
T.N.Ts.B.H.

 

2014/07/02
barend_e