Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[11291]

(163)013
Frank
Levie
rabbijn Jehuda z.v. Jitschak
1) Rosalie Hartog 2) Mina Mogendorff
Izaak Frank & Leentje de Wolff
9-5-1880
28 ijar 5640
Utrecht
17-3-1962
11 adar II 5622
Den Haag
Eindhoven

HIER RUST
ONZE LIEVE VADER,
BEHUWD- EN GROOTVADER
LEVIE FRANK
WEDUWNAAR VAN
MINA MOGENDORFF
GEB. TE UTRECHT 28 IJAR 5640
OVERL. TE ‘sGRAVENHAGE
11 ADAR II 5722


 

 (1) ויאמר ה' יהודה יעלה
פ"נ
איש משכיל ונבון
דחיל חטאים ומוקיר רבנן
מרביץ תורה בישראל
מורנו הרב
ר' יהודה בן ר' יצחק
ושם אמו לאה
נתבקש בישיבה של מעלה
שבת קדש י"א אדר ב'
ת'ש'כ'ב' לפ"ק
ת נ צ ב ה

 

(1) שופטים א ב

“En de Eeuwige zei: Jehoeda zal optrekken.” (1)
Hier rust
een intellectueel en verstandig man,
bevreesd voor zonden en de wijzen hoogacht
Hij prentte Israël de Tora in.
Onze leraar, de rabbijn
de heer Jehoeda, zoon van de heer Jitschak
en de naam van zijn moeder Lea.
Hij werd uitgenodigd voor de vergadering in den hoge
op de heilige sabbat 11 Adar II
5722 volgens de kleine telling.
T.N.Ts.B.H.

 

(1) Richteren 1:2.
Overleden: zaterdag 11 Adar II 5722 = 17 maart 1962.
1)Huwelijk in Gorinchem, d.d. 21-4-1909,akte 21 met Rosalie Hartog, geb.13-7-1879 in Gorinchem en begraven in Gouda, later in Wageningen ABP (136) 135.
2)Huwelijk met Mina Mogendorff, begraven in Eindhoven (163)014. 


geb. zie  
1e huwelijk zie 
2e huwelijk zie  
overl. zie  

Echtgenoot van Wageningen (136)135 eerset vrouw
Echtgenoot van (163)014
Zijn ouders zijn begraven in Zwolle (164)20-01-en 20-02.
2021/11/04
barend_e