Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[11292]

(163)014
Mogendorff
Mina
Mink d.v. Eli'ezer
Frank
Levie Frank
Eliazer Mogendorff & Johanna Liebreich
2-8-1887
12 av 5647
Vreden (Dld)
1-1-1952
3 tevet 5712
Eindhoven
Eindhoven

HIER RUST
ONZE LIEVE VROUW, MOEDER,
BEHUWD- EN GROOTMOEDER,
MINA MOGENDORFF
ECHTGEN. VAN L. FRANK
GEB. TE VREDEN 12 MENACHEM 5647
OVERL. TE EINDHOVEN 3 TEBETH 5712

 

פ"ט
אשה חשובה
(1) גמלה טוב ולא רע כל ימי חייה
ה"ה מ' מינק בת ר' אליעזר
ושם אמה נוחא
נשמתה עלתה למרום
ג' טבת תשי"ב לפ"ק
ת נ צ ב ה

 

(1) לפי משלי לא יב
Hier rust
een vooraanstaande vrouw.
Zij deed goed en geen kwaad, al de dagen van haar leven (1).
Dit is mevrouw Mink, dochter van de heer Eli’ezer
en de naam van haar moeder Noecha.
Haar ziel steeg op naar den hoge
op 3 Tevet 5712 volgens de kleine telling.
T.N.Ts.B.H.
(1) Zie Spreuken 31:12.
Overleden: dinsdag 3 Tevet 5712 = 1 januari 1952.
Overlijdensakte nr.3, gemeente Eindhoven, d.d. 2-1-1952, vermeld -overleden 1 januari om 1uur 15.
Haar echtgenoot Levie Frank is begraven in Eindhoven (163)013.
2021/11/04
barend_e