Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[11312]

(163)034
Nathanson
Jacob Majer
29-1-1901
Warschau
17-5-1960
Eindhoven
Eindhoven

HIER RUST
JACOB MAJER NATHANSON
GEB. TE WARSCHAU 29 APR. 1901
OVERL. TE EINDHOVEN 20 IJAR 5720 / 17 MEI 1960

 

פ"נ
יעקב מאיר בן מרדכי
ה"נ כ' אייר ת'ש'ך' לפ"ק
ת נ צ ב ה
Hier rust
Ja’akov Me’ir, zoon van Mordechai
die overleed op 20 Ijar 5720 volgens de kleine telling.
T.N.Ts.B.H.
Overleden: dinsdag 20 Ijar 5720 = 17 mei 1960.
2017/08/30
alie_b