Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[11342]

(163)064
Wasserman
Schmul Groinem
Sara Koningswinter
Meier Wasserman
22-10-1896
5-5-1980
Eindhoven

HIER RUST
SCHMUL GROINEM
WASSERMAN
ZOON VAN
MEIER WASSERMAN
GEB. 17 KISLEW 5657 / 22 NOVEMBER 1896
OVERL. 19 IJAR 5740 / 5 MEI 1980

 

פ"נ
ר' שמואל בן ר' מאיר
ושם אמו רחל
ת נ צ ב ה
Hier rust
de heer Sjmoe’eel, zoon van de heer Me’ir
en de naam van zijn moeder Rachel.
T.N.Ts.B.H.
Zijn echtgenote is begraven Eindhoven (163)063.
Hun kinderen Salomon Tobias en Mirjam zijn ook begraven in Eindhoven, resp (163)097 en (163)098.
2017/08/29
alie_b