Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[14260]

(205)002
5
Elsbach
Leo Robert
Reuveen z.v. Yitschak
Isaac Elsbach en Sophia Regina Meijler
28-09-1900
3 Eloel 5660
Oss
28-11-1901
17 Kislev 5662
Oss
Oss
HIER RUST
LEO ROBERT ELSBACH
OUD 14 MAANDEN
OVERL. 28 NOV. 1901
פ"נ
ה"י ראובן בן ר' יצחק
מת ביום ה' י"ז כסלו
ת'ר'ס'ב' לפ"ק
Hier rust
het jongetje Re’uveen, zoon van de heer Yitschak.
Hij stierf op donderdag 17 Kislev
5662 
Overleden: donderdag 17 Kislev 5662 = 28 november 1901.
[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte 199 Oss 28-09-1900
Uur van geboorte 9 uur voormiddag

Overlijdensakte nr.195, d.d.28-11-1901, gemeente Oss, vermeld - overleden Leo Robert Elsbach, oud 14 maanden geboren te Oss, zoon van Isaac Elsbach en Sophia Regina Meijler.

Uur van overlijden in de akte "des voormiddags ten één ure".




Vader Isaac Elsbach is geboren  25-2-1864 in Grave en vermoord op 6-9-1944 in Auschwitz.Moeder Sophia Regina Meijler is begraven in Oss (205)050.
Broer Alfred Coppel is begraven in Oss (205)71.
2022/01/15
bnnch