Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[14269]

(205)011
3
Dijk, van
Leonard
Levi z.v. Benjamin
Benjamin van Dijk & Regina Kramer
02-08-1866
21 Av 5626(zie opm.)
Geffen
25-12-1891
25 Kislev 5652
Geffen
Oss
TER GEDACHTENIS AAN
LEONARD VAN DIJK
GEB. TE GEFFEN DEN 2 AUGUSTUS 5628
ALD. OVERL. 26 DECEMBER 5652
Z. A. R. I. V.
Hij overleed niet op 26 december (welke op Shabbath viel) maar op de vrijdag 25 december 1891 in de avonduren.

Hij is niet geboren in het jaar 5628 maar in het jaar 5626.
לן בשלום למנוחתך
ותשבע מפרי מעשיך
יגמלך אל כצדקתך
פ"נ
הבחור לוי בן ר' בנימן
לבית פון דייק ושם אמו
רכלא גבע ש"ק א' דחנוכה
ת'ר'נ'ב' לפ"ק
ת מ ך
לן = לון
גבע = גוע

שתי טעויות דקדוקיותSlaap in vrede in je rust
En word verzadigd van de vrucht van uw daden.
God vergelde u naar uw rechtvaardigheid (1).
Hier rust
de vrijgezel Levi, zoon van de heer Benjamin
van het huis von Dijk en de naam van zijn moeder
Rachele. Hij gaf de geest op de Heilige Shabbat, de eerste dag van Chanoeka
5652 
Moge zijn rust in ere zijn(2)
(1) Deze drie regels rijmen op elkaar. De beginletters vormen de naam Levi.
(2) Naar Jesaja 11:10.
Overleden: Shabbath 25 Kislev 5652 = 26 december 1891.
Er zijn 2 grammaticale fouten in de tekst


[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #20 Geffen 03-08-1866
Uur van geboorte 3 uur namiddag
(image 614 uit 664)

Bron  Burgerlijke stand - Overlijden 
Archieflocatie  Brabants Historisch Informatie Centrum 
Algemeen  Toegangnr: 50
Inventarisnr: 2790
Gemeente: Geffen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 49 
Overledene Leonard van Dijk
Overlijdensdatum: 25-12-1891 
Vader Benjamin van Dijk 
Moeder Regina Kramer 

Hij overleed op vrijdagavond 7 uur, nadat de Shabbath al was ingegaan
als ook de Chanoekaweek, met het eerste Chanoeka licht aangestoken met de ingang van deze Shabbath.
De Joodse overlijdensdatum is daarom die van Shabbath 25 Kislev 5652.


Zijn ouders zijn begraven in Geffen, resp.(101)18 en (101)49.
2023/08/28
tom_v