Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[14270]

(205)012
4
Cohen (Kohen) de Kadt
Jacob
Ya'akov z.v. Rafael ha-Cohen
Rosa van Leeuwen
Rafael (Roelof) Cohen de Kadt & Eva Soesman de Roos
03-4-1823
22 Nissan 5583
Oss
10-1-1892
10 Tevet 5652
Oss
Oss
11-01-1892//11 Tevet 5652

TER GEDACHTENIS AAN JACOB COHEN DE KADT
GEB. TE OSS DEN 21 NISAN 5584
OVERL. ALDAAR 10 TEBET 5652.

 

De geboortegegevens op de steen zijn fout.
Hij werd geboren op 22 Nissan 5583.

In de aktes ook Kohen ipv Cohen.ויעקב הלך לדרכו
פ"נ
איש טוב וחסיד אב ליתומים
ומשען לאלמנות ה"ה יעקב בן
רפאל הכהן ושם אמו חוה גוע
ביום א' י' טבת ת'ר'נ'ב' לפ"ק ויקבר
ביום ב
ת מ ך
“En Ja’akov ging zijns weegs.” (1)
Hier rust
een goed en vroom man, vader van wezen
en steun van weduwen. Dit is Ya’akov, zoon van
Rafa’eel Ha-Cohen en de naam van zijn moeder  was Chava.
Hij gaf de geest 
op zondag 10 Tevet 5652  en werd begraven
op maandag.
Moge hij in ere rusten (2).
(1) Genesis 32:2.
(2) Naar Jesaja 11:10.
Overleden: zondag 10 Tevet 5652 = 10 januari 1892.
Begraven: maandag 11 Tevet 5652 = 11 januari 1892.
[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Geboorteakte nr.44, gemeente Oss, d.d.3-4-1823, vermeld geboren Jacob Kohen de Kadt om 9 uur morgens,  vader tekent met R. Cohen de Kadt.
(image 131 uit 875)

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Overlijdensakte nr.10, gemeente Oss, d.d.11-01-1892 , vermeld -overleden Jacob Kohen de Kadt, oud 68 jaar, geboren te Oss gehuwd met Rosa van Leeuwen, zoon van Roeloef (Rafael) Kohen de Kadt en Eva Soesman de Roos
Uur van overlijden een uur voormiddag
(image 590 uit 656)
Zoon van (101)39 & (101)41 en broer van (101)21, (101)76, (176)b-10 en (176)b-35.
2022/01/25
bnnch