Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[14272]

(205)014
3
Koopman
Eva
Heva d.v. David
van Zwanenberg
Levie van Zwanenberg
David Koopman & Jetta Gompert
14-03-1811
18 Adar 5571
Weeze/Wees in Pruissen
03-01-1894
25 Tevet 5654
Oss
Oss
05-01-1894//27 Tevet 5654

HIER RUST
EVA VAN ZWANENBERG
GEB: KOOPMAN
GEB: TE WEEZE 3 APRIL 1811
OVERL: TE OSCH 3 JANUARI 1894.

 

De geboortedatum is onjuist-ze werd geboren op 14 maart 1811 om
8 uur 's ochtends.
מנשים באהל תברך
פ"ט
אשה שהלכה בדרך טובים
ביתה היתה פתוח לרוחים 
מ' העווה בת ר' דוד אשת כ"ה ליב
פ' זוונאנבערך ושם אמה יטלא
עלתה למרום ביום ד' כ"ה טבת
ונקברה ביום ו' שנת ת'ר'נ'ד' לפ"ק
ת מ ך
ביתה היתה צ"ל ביתה היה
לרוחים צ"ל לרווחה כמו שגם צוין במצבה של בעלה 
(101)019
שם מופיע אותו ביטוי בעברית שגויה
ברי שהשינוי נעשה למען החרוזים
“Gezegend boven de vrouwen in de tent.” (1)
Hier rust
een vrouw die de weg der goeden bewandelde.
Haar huis stond  wijd open .
Mevrouw Heva, dochter van de heer David, vrouw van de ge'eerde heer Leib
v. Zwanenberg en de naam van haar moeder was Jettele.
Zij steeg op naar Den Hoge op woensdag 25 Tevet
en werd begraven op vrijdag van het jaar 5654.
Moge zij in ere rusten (2)
(1) Richteren 5:24.
(2) Naar Jesaja 11:10.
Overleden: woensdag 25 Tevet 5654 = 3 januari 1894.
Begraven: vrijdag 27 Tevet 5654 = 5 januari 1894.


[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Huw.Bijl. van Huw.Akte #9 Oss 10-05-1842
Verklaring van geboorte door de Duitse autoriteiten (in het Frans)
14-03-1811 om 8 uur in de ochtend.
(image 49 uit 210)


Overlijdensakte nr. 4, gemeente Oss, d.d. 4-1-1894, vermeld - overleden Eva Koopman, op 3-1-1894, oud 82 jaar, geboren te Mees 
(m.z. Wees ?) in Pruissen, weduwe van Levie van Zwanenberg, dochter van David Koopman en zijnde de naam van de moeder de aangevers niet bekend
Uur van overlijden elf uur voormiddag [Bron:-Family Search-image 68 uit 598]


Echtgenoot Levie van Zwanenberg is begraven in Geffen (101)019.
Dochter Dina in Oss (205)046 en zoon David in Oss (205)056.

Huwelijksakte nr.9, gemeente Oss, d.d.10-5-1842.
2022/01/16
bnnch