Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[14273]

(205)015
3
Broekman
Mina / Mindele
Mindele d.v. Avraham (verm.)
van Dijk
Simon van Dijk
Abraham Seligman Broekman & Judith Judele NN
29-09-1808 (zie opm.)
8 Tishri 5569
Xanten (D)
30-01-1895
6 Shevat 5655
Oss
Oss
HIER RUST
MINA VAN DIJK-BROEKMAN
GEB. TE XANTEN 14 SEPT. 1805
OVERL. TE OSCH 30 JANUARI 1895.
H. A. R. I. V.
כי יודע כל שער עמי כי אשת חיל את
פ"ט
מ' מנדלא אשת כ' שמעון פון דייק
ושם אמה שרה
עדה המצבה
אשה צנועה וגדולה במעשיה
אשת חיל ותמימה בדרכיה
רודפת צדקה וחסד בימיה
לעשות טוב כל מאויה
הלכה לעולמה ו' שבט ת'ר'נ'ה' לפ"ק
ת מ ך

“Want ieder in de poort van mijn volk weet dat gij een flinke vrouw zijt.” (1)
Hier is geborgen
mevrouw Mendele, vrouw van de ge'eerde Shim’on van Dijk
en de naam van haar moeder was Sara.
DE OPGERICHTE STEEN ZIJ GETUIGE.
Een bescheiden vrouw, groot in haar daden.
Een flinke vrouw, ingetogen op haar wegen.
Rechtvaardigheid en barmhartigheid najagend in haar dagen.
Goed te doen was al haar begeren (2).
Zij ging naar haar Eeuwige Wereld  op 6 Shevat 5655 
Moge zij in ere rusten.(3)

 

(1) Ruth 3:11.
(2) Deze vier regels rijmen op elkaar.
(3) Naar Jesaja 11:10.

Overleden: donderdag 6 Shevat 5655 = woensdagavond 30 januari 1895 na zonsondergang, het tijdstip waarop vlg. de Joodse kalender de nieuwe dag begint.De Joodse overlijdensdatum is daarom die van de volgende dag (31-01-1895).

[Bron:-Geni]
Geboorte en aanvullende details:-
Een geboorteakte kon niet worden opgespoord.
Vlg. haar pagina bij Geni was haar geboortedatum 29-09-1808 en niet zoals de steen aangeeft in de Nederlandse tekst.
Deze datum is aangehouden in de peronalia, omdat dit aansluit bij haar leeftijd bij overlijden, en daarom meer betrouwbaar lijkt.

Deze pagina geeft bovendien aan dat haar volle naam was 
Wilhelmina Mindele Judith (Mina) Broekman (Bruckman)
(private user-last update 28-01-2020:-https://www.geni.com/people/Wilhelmina-Mindele-Judith-Broekman/6000000011589805554)

Voor haar moeders naam op de steen (Sara) is geen verklaring gevonden en dit sluit bij geen enkel gevonden gegeven aan.
Overlijdensakte nr. 22, gemeente Oss, d.d.31-1-1895, vermeld  overleden op 30-1-1895 namiddags 9 uur Mina Broekman, oud 86 jaar, geboren te Xanten (D), weduwe van Simon van Dijk. Zijnde de namen harer ouders den aangevers onbekend.
Zij is de echtgenote van Simon van Dijk, begraven in Geffen (101)81.
Hun kinderen zijn geboren in Oss.
1.Abraham, geb.22-3-1838 en begraven in Geffen (101)73.
2.Caatje, geb.19-9-1840 en begraven Vught (214)165.
3.Jetta, geb.27-2-1843 en begraven  in Oss (205)55.
4.Sander, geb.26-11-1845 en begraven in Oss (205)37
5.Elisabeth, geb.12-12-1848 en overleden 23-9-1911 in Oss.
6.Rosa, geb.25-2-1852 en overleden 4-11-1852 in Oss.
7.Isaac, geb.15-8-1853 en overleden 29-11-1859 in Oss.

Volgens MyHeritage (Kluveld Family site) trouwden zij op
22-05-1837 (plaats niet aangegeven). 
2022/01/25
bnnch