Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[14277]

(205)019
5
Bergh, van den
Daniel
Naftalie z.v. Ya'akov
Jacob van den Bergh & Rika Zeehandelaar
20-08-1877
11 Eloel 5637
Oss
28-03-1895
3 Nissan 5655
Oss
Oss
29-03-1895//4 Nissan 5655

HIER RUST
DANIEL VAN DEN BERGH
GEB. TE OSCH 20 AUGUSTUS 5637
OVERL. ALDAAR 28 MAART 5655
Z. A. R. I. V.

 

נפתלי אילה שלחה
פ"נ
הבחור החשוב אהוב
למעלה ונחמד למטה
ה"ה כ"ה נפתלי ב"ר יעקב
נפטר ביום ה' ג' ניסן
ונקבר ביום שלאחריו
בשנת ת'ר'נ'ה' לפ"ק
ת מ ך

 

“Naftali is een losgelaten hinde.” (1)
Hier rust
De belangrijke ongetrouwde jongeman, geliefd
hierboven en innemend hierbeneden.
Dit is de ge'eerde heer Naftali, zoon van de heer Ya’akov.
Hij overleed op donderdag 3 Nissan
en werd begraven op de dag erna
in het jaar 5655 
Moge hij in ere rusten. (2).

 

(1) Genesis 49:21.
(2) Naar Jesaja 11:10.
Overleden: donderdag 3 Nissan 5655 = 28 maart 1895.
Begraven: vrijdag 4 Nissan 5655 = 29 maart 1895.
Overlijdensakte nr. 64, gemeente Oss, d.d. 28 maart 1895, vermeld - overleden Daniel van den Bergh, oud 17 jaren, geboren te Oss, zoon van Jacob van den Bergh en Rika Zeehandelaar.
Uur van overlijden een uur voormiddag [Bron:-Family search-image 146 uit 598]

[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #101 Oss 21-08-1877
Uur van geboorte 11 uur voormiddag
(image 515 uit 662)
De ouders zijn begraven in Nijmegen, resp.(195) r 08-06 en (195) r 08-05.
Zijn broer Isaac, geb.4-1-1881 in Oss werd 12-2-1945 vermoord in Bergen-Belsen.
Broer Simon, geb.26-7-1887 in Oss werd 6-3-1945 ook vermoord in Bergen-Belsen
Broer Jacob, geb.28-9-1888 in Oss is begraven in Oss (205)004.
2022/01/25
bnnch