Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[14280]

(205)022
3
Dijk, van
Chatarina (Catharina)
Freidche d.v. Pezi (matr.)
1)-Hartog van Zwanenberg
1) Jacob Hartog - 2) Isaac van Zwanenberg
Alexander (Sander) van Dijk & Elisabeth (Betje) Wolf
16-08-1815
10 Av 5575
Alem
09-07-1897
9 Tammoez 5657
Oss
Oss
HIER RUST
CHATARINA VAN ZWANENBERG
VAN DIJK
GEB. TE ALEM 10 AB 5575
OVERL. TE OSCH 9 TAMMOEZ 5657.
H. A. R. I. V.
Chatarina is de juiste spelling vlg. de geboorteakte.
In de overlijdensakte gespeld als Katharina
ויקרא אלי' אלדים
פ"ט
אשה צנועה בכל דרכיה
ישרה ותמימה במעשיה
מ' פריידכא אשת כ' יצחק פון
זוונאנבערך ושם אמה פזי
עלתה למרום ביום עש"ק ט' תמוז
שנת בשלום ובמישור הלכ אתי לפ"ק
ת נ צ ב ה
זוונאנבערך = זוואנענבערך
הלכ = הלך
אלדים = אלהים

“En God riep haar (1).”
Hier rust
een vrouw, bescheiden op al haar wegen,
Rechtschapen en ingetogen in haar daden (2).
Mevrouw Freidche, vrouw van de ge'eerde Yitschak van
Zwanenberg en de naam van haar moeder was Pezi (?).
Zij steeg op naar Den Hoge op de vooravond van de Heilige Shabbat (vrijdag) 9 Tammoez van het jaar “hij wandelde met Mij in vrede en in rechtmatigheid” (3) 


T.N.Ts.B.H.

 

(1) De laatste letter - he - is vervangen door een afkortingsteken om mogelijke ontwijding van de naam van de Eeuwige te vermijden.
Naar Exodus 3:4
Door een fout van de steenhouwer is de hee in Elohim gebeiteld als een dalet.
Een tweede uitleg is mogelijk dat wegens overtrokken pieteit dit met opzet is gedaan:-de letter hee-die de naam Gods vertegenwoordigt- is omgezet in een dalet.
(2) Deze twee regels rijmen op elkaar.
(3) Malachi 2:6. De gemarkeerde letters hebben de waarde 657, het overlijdensjaar
Vertaling vlg. de Statenbijbel.

Overleden: vrijdag 9 Tammoez 5657 = 9 juli 1897.

De naam van haar moeder is niet met zekerheid ontcijferd.


[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte Alem 16-08-1815
Uur van geboorte is in de akte niet aangegeven
(image 233 uit 669)

Overlijdensakte nr.91, gemeente Oss, d.d. 9-7-1897, vermeld  overleden Katharina van Dijk, oud 82 jaar, geboren te Alem en gehuwd met Isaac van Zwanenberg, dochter van Sander van Dijk en Betje Wolf.
Uur van overlijden 's middags twaalf uur.
(image 268 uit 598)


1) Huwelijksakte nr.1, gemeente  Brakel, d.d.12-3-1846.

2) Huwelijksakte nr.7, gemeente Alem, Maren en Kessel, d.d.24-10-1848.

1) Haar eerste echtgenoot is Jacob Levie Hartog, geb.± 1785 in Poederooijen en overleden 13-9-1847 in Brakel. Hij was weduwnaar van Judith Meijer, geb. ± 1775 en overleden 12-12-1845 in Brakel.

2) Haar tweede echtgenoot Isaac van Zwanenberg is begraven in Oss (205)024.

2022/02/25
bnnch