Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[14282]

(205)024
4
Zwanenberg, van
Isaak
Yitschak z.v. Avraham (verm.)
Catharina van Dijk
Abraham van Zwanenberg & Judith van der Wielen
10-05-1812
27 Sivan 5572
Heesch
10-03-1898
16 Adar 5658
Oss
Oss

HIER RUST
IZAÄK VAN ZWANENBERG
GEB. TE HEESCH 27 SIWAN 5572
OVERL. TE OSCH 16 ADAR 5658
Z. A. R. I. V.

 

ציון לנפש
פ"ט
יזכר אלקים מעשיו הטובים
צדק לפניו יהלך בארץ החיים
חונן דלים ועושה רב צדקות
קבל כל אדם בסבר פנים יפות
ה"ה כ' יצחק פאן זוואנאנבערך ושם
אמו יטלא הלך לעולמו יום ה' ט"ז
אדר שנת ויצא יצחק לשוח לפ"ק
ת מ ך

 

Gedenkteken voor de ziel
Hier is geborgen
Moge God zijn goede daden gedenken.
Gerechtigheid zal voor hem uitgaan (1) in het land der levenden.
Hij ontfermde zich over de armen en deed veel gerechtigheid.
Hij gedroeg zich hoffelijk tegenover ieder mens (2).
Dit is de ge'eerde Yitschak van Zwanenberg en de naam van
zijn moeder  was Jettele. Hij ging naar zijn Eeuwige Wereld op donderdag 16 Adar van het jaar “En Jitschak  ging uit om te peinzen” (3) .
Moge hij in ere rusten (4).

(1) Psalm 85:14.
(2) Deze vier regels vormen een gedicht. De beginletters vormen de naam Jitschak.

Regel 1 en 2 rijmen met elkaar, als ook regel 3 en 4..


(3) Genesis 24:63. De gemarkeerde letters hebben de cijferwaarde (5)658, het jaar van overlijden.Er zijn ook amdere vertalingen voor deze spreuk "ging bidden" [ in het veld] of "ging kuieren" [in het veld].

(4) Naar Jesaja 11:10.


Overleden: donderdag 16 Adar 5658 = 10 maart 1898.

 

[Bron:-wiewaswie.nl]

Geboorte:-

Bevolkingsregister met Isaak van Zwanenberg-Oss reg. nr. 1666-pag. 2350-01-01-1880

Het uur van geboorte kon niet worden bepaald.

Overlijdensakte nr.45, gemeente Oss, d.d.11-03-1898, vermeld -  overleden Isaak van Zwanenberg, oud 85 jaar, geboren te Heesch, weduwnaar van Katharina van Dijk, zoon van Abraham van Zwanenberg en Judith van der Wielen.

Uur van overlijden 's middags twaalf uur [Bron:-Family Search-image 317 uit 598]

Zijn ouders zijn begraven in Geffen, resp. (101)063 en (101)050.
Zijn echtgenoot Catharina van Dijk is begraven in Oss (205)22.
Dochter Henriette is geboren 24-12-1850 en begraven in Oss (205)38.
Haar broer Arnoldus is geboren 7-1-1856 in Heesch en overleden 14-3-1941 in Den Haag.

Bron  Burgerlijke stand - Huwelijk 
Archieflocatie  Brabants Historisch Informatie Centrum 
Algemeen  Toegangnr: 50.003
Inventarisnr: 72
Gemeente: Alem, Maren en Kessel
Soort akte: huwelijk
Aktenummer: 7
Datum: 24-10-1848 
Bruidegom Izaak van Zwanenburg
Geboorteplaats: Heesch 
Bruid Catharina van Dijk
Geboorteplaats: Alem,Maren en Kessel 
Vader bruidegom Abraham van Zwanenburg 
Moeder bruidegom Judith van der Wielen 
Vader bruid Alexander van Dijk 
Moeder bruid Elizabeth Wolf 
Nadere informatie  Akte bevat meer informatie 


2023/08/28
tom_v