Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[14286]

(205)028
4
Leeuwen, van
Rosina (Rosa)
Rachel d.v. Shlomo (verm.)
Cohen de Kadt
Jacob Cohen de Kadt
Salomon van Leeuwen & Francijn van Veen
03-06-1818
28 Iyar 5578
Ravenstein
04-10-1899
30 Tishri 5660
Oss
Oss

HIER RUST
ROSINA COHEN DE KADT-VAN LEEUWEN
GEB. TE RAVESTEIN 28 IJAR 5578
OVERL. TE OSCH 30 TISJRIE 5660

 

De geboorteplaats moet zijn Ravenstein.
יהללו בשערים מעשיה
פ"ט
רבים וטובים היו מעשיה
חסד ואמת עשתה בחייה
ליתום ולאלמנה פרשה כפיה
האשה היקרה מרת רחל
אשת כ' יעקב כ"ץ נשמתה עלת
למרום ביום ד' ל' תשרי ת'ר'ס לפ"ק
ת נ צ ב ה
עלת צ"ל עלתה

“Dat haar daden (haar) roemen in de poorten.” (1)
Hier is geborgen
Veel en goed waren haar daden.

Barmhartigheid en rechtschapenheid pleegde zij in haar leven.

Naar wees en weduwe breidde zij haar handpalmen uit (2).
De dierbare vrouw, mevrouw Rachel,
vrouw van de ge'eerde Ya’akov K-Ts (3).

Haar ziel steeg op naar Den Hoge op woensdag 30 Tishri 5660 .
T.N.Ts.B.H.

 

(1) Zie Spreuken 31:31.
(2) Deze drie regels rijmen op elkaar. De beginletters vormen de naam Rachel.
(3) Kats of Cats, afkorting van Cohen Tsedek, “priester der gerechtigheid”. Zie Psalm 132:9: “Mogen uw priesters zich bekleden met gerechtigheid.”
Overleden: woensdag 30 Tishri 5660 = 4 oktober 1899.
Geboorteakte, gemeente Ravenstein, d.d. 3-6-1818, vermeld - geboren om 1 uur nachts Rosina van Leeuwen.

Overlijdensakte nr.160, gemeente Oss, d.d. 4-10-1899, vermeld - overleden op heden Rosa van Leeuwen, oud 83 jaar, geboren te Ravenstein, weduwe van Jacob Kohen de Kadt , dochter van Salomon van Leeuwen en Francijn van Veen.
Uur van overlijden voormiddag half vier [Bron:-Family Search-image 399 uit 598]

Haar leeftijd bij overlijden, als opgegeven komt niet overeen met de geboorteakte in vergelijk met de overlijdensdatum. Zij bereikte de leeftijd van 81 jaar en 4 maanden.Haar moeder is begraven Geffen (101)40
Echtgenoot Jacob Cohen de Kadt is begraven in Oss (205)012.

Huwelijksakte nr.11, gemeente Berghem, d.d.27-11-1853.

2022/01/26
bnnch