Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[14287]

(205)029
4
Leeuwen, van
Elske (Elsje)
Tels d.v. Shlomo (verm.)
Goldstein
Benjamin Goldstein
Salomon van Leeuwen & Francijn van Veen
24-9-1825
13 Tishri 5586 (zie opm.)
Berghem
12-12-1899
10 Tevet 5660
Oss
Oss
ELSJE GOLDSTEIN-VAN LEEUWEN
GEB. TE BERGHEM 12 TISJRIE 5586
OVERL. TE OSCH 10 TEBETH 5660

פ"ט
האשה היקרה יראת אלהים
ופועלת טוב בימי' מרת טעלס
אשת כ' בנימן געלדשטיין ושם
אמה שינא מתה ביום ג' י' טבת ת'ר'ס' לפ"ק
ת נ צ ב ה

 

Hier is geborgen
de dierbare vrouw die God vreesde
en goede werken deed in haar dagen (1). Mevrouw Tels,
vrouw van de ge'eerde Benjamin Goldstein en de naam van
haar moeder was Sjeine. Zij stierf op dinsdag 10 Tevet 5660 

T.N.Ts.B.H.
(1) De laatste letter - he - is vervangen door een afkortingsteken om mogelijke ontwijding van de naam van de Eeuwige te vermijden.
Overleden: dinsdag 10 Tevet 5660 = 12 december 1899.

Opmerkelijk is dat de naam Goldstein in het Hebreeuws is uitgespeld als Geldstein.
Geboorteakte, gemeente Berghem, d.d.25 -9-1825, vermeld geboren 24-9-1825 om 9 uur 's avonds.
[Bron:-wiewaswie.nl-geboorteakte #31-Geboorteregister Berghem 1825]

Aangezien het uur van geboorte na zonsondergang viel, het tijdstip waarop vlg. de Joodse kalender de nieuwe volgende dag ingaat, is de Joodse geboortedag die van de volgende dag. Deze is 13 Tishri en niet 12 Tishri zoals op de steen staat.

Overlijdensakte nr. 188, gemeente Oss, d.d.12-12-1899, vermeld -  overleden Elske van Leeuwen, geboren te Berghem, oud 74 jaar, echtgenoot van Benjamin Goldstein, dochter van Salomon van Leeuwen en Francijn van Veen.
[Bron:-Family Search-uur van overlijden negen uur voormiddag-image 406 uit 598]
Benjamin Goldstein is begraven in Oss (205)41.
Zus van Rosina begraven in Oss (205)28, broers Samuel in Oss (205)10 en Meijer (205)16.
2022/01/17
bnnch