Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[14302]

(205)044
4
Kramer
Johanna
Hindele d.v. Avraham
Oppenheimer
Louis Oppenheimer
Abraham Kramer & Henriette Leon
05-11-1869
1 Kislev 5630
Uerdingen (D)
05-04-1910
25 Adar II 5670
Oss
Oss

HIER RUST
JOHANNA KRAMER
ECHTGEN. VAN L. OPPENHEIMER
GEB. TE UERDINGEN 5 NOV. 5630
OVERL. TE OSS 5 APRIL 5670
Z. R. I. V.

 

פ"ט
אשה תמה ויקרה
ה"ה מרת הינדלא בת ר' אברהם
ושם אמה יטלא
מתה כ"ה אדר ב' ת'ר'ע' לפ"ק
ת נ צ ב ה

 

Hier is geborgen
een ingetogen en dierbare vrouw.
Dit is mevrouw Hindele, dochter van de heer Avraham
en de naam van haar moeder was Jettele.
Zij stierf op 25 Adar II 5670 
T..N.Ts.B.H.
Overleden: dinsdag 25 Adar II 5670 = 5 april 1910.

Overlijdensakte nr.49, gemeente Oss, d.d. 5-4-1910, overleden Johanna Kramer, geboren Uerdingen in Duitsland, oud 40 jaren gehuwd met Louis Oppenheimer, dochter van Abraham Kramer en Henriette Leon.
Uur van overlijden voormiddag vijf uur [Bron:-Brabants Historisch Informatie  Centrum]

[Bron:-Brabants Historisch Informatie Centrum]
Geboorte:-
Akte #10-Huwelijksinschrijving te Oss 19-01-1907 van in Creveld (Dtsl.) gesloten huwelijk. Zie Onderzoek 2-Deze akte geeft haar geboorteplaats en geboortedatum weer.
Het uur van geboorte kon niet worden bepaald.
Ze is de echtgenote van Louis Oppenheimer, begraven in Oss (205)106.

Huwelijk in Creveld (Dtsl) , d.d. 24-12-1906.
De Huwelijksinschrijving te Oss op 19-01-1907 (Akte #10) -is het extract verkregen van de Burgerlijke Stand te Creveld inz. het huwelijk aldaar.
2022/01/26
bnnch