Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[14314]

(205)056
4
Zwanenberg, van
David
David z.v. Yehuda
Daatje van Leeuwen
Levie van Zwanenberg & Eva Koopman
15-09-1846 (zie opm.)
24 Eloel 5606
Heesch
19-07-1919
21 Tammoez 5679
Oss
Oss

HIER RUST
DAVID VAN ZWANENBERG
GEB. TE HEESCH 18 SEPT. 5606
OVERL. TE OSS 19 JULI 5679
Z. A. R. I. V.

 

Geboortedatum 18 sept. m.z. 15 sept.

פ"נ
איש ישיש ונכבד
ה"ה החבר ר' דוד בן ר' יהודא
פו"מ דקהלתנו
מת ביום ש"ק כ"א תמוז ת'ר'ע'ט' לפ"ק
ת נ צ ב ה

 

Hier rust
een bejaard en ge'eerd man.
Dit is de chaveer, de heer David, zoon van de heer Yehueda,
parnas en bestuurder van onze gemeente.
Hij stierf op de dag van de Heilige Shabbat 21 Tammoez 5679 
T.N.Ts.B.H.
Overleden: Shabbath (zaterdag) 21 Tammoez 5679 = 19 juli 1919.
Foutieve geboortedatum op grafsteen. Zie -
Geboorteakte nr. 30, gemeente Heesch, d.d. 16-9-1846, vermeld - geboren David Zwanenburg op 15-9 om 9 uur 's morgens.

Overlijdensakte nr.123, gemeente Oss, d.d. 21-7-1919, vermeld - overleden op 19-7-1919 David van Zwanenberg, oud 72 jaar, geboren te Heesch, gehuwd met Daatje van Leeuwen zoon van Levie van Zwanenberg en Eva Koopman.

Uur van overlijden voormiddag 3 uur [Bron:-Family Search-image 1110 uit 1886]


Zijn vader Levie van Zwanenberg is begraven in Geffen (101) 19 en zijn moeder in Oss (205)14.
Zijn echtgenote is begraven in Oss (205) 57.

Huwelijksakte nr. 20, gemeente Druten, d.d.27-11-1872.

Hun kinderen zijn geboren in Druten.
1.Louisa, geb. 24-9-1873 en begraven in Diemen (400) c 11-46.
2.Suzanna, geb.25-1-1875 (akte 15),overleden 29-4-1875 Druten.(akte 43).
3.Alexander, geb. 12-2-1876 en begraven in Oss (205) 130.
4.Levie, geb.12-2-1876 en begraven in Oss (205)112.
5.Jacob, geb.14-9-1879 (akte 74), overleden Druten 12-11-1879 (akte 76).
6.Eva, geb.11-12-1880 en begraven in Oss (205) 63.
7.Maurits, geb. 3-3-1883 en begraven in Oss (205)120.
8.Alberdina. geb.12-6-1886 en vermoord 3-8-1943 in Auschwitz.
2022/01/26
bnnch