Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[14322]

(205)064
4
Broekman
Isaac (Izaak)
Yitschak z.v. Yehuda ha-Cohen
Elisabeth van Dijk
Jonas Broekman & Johanna van Dijk
11-10-1848
15 Tishri 5609
Berchem
28-08-1926
18 Elloel 5686
Oss
Oss

HIER RUST
ISAAC BROEKMAN
GEB. TE BERGHEM 11 OCT. 5608
OVERL. TE OSS 28 AUG. 5686
Z. A. R. I. V.

 

Het Hebreeuwse geboortejaar 5608 is fout en moet zijn 5609.
פ"נ
איש זקן ושבע ימים
ה"ה ר' יצחק בן ר' יהודא הכהן
ושם אמו חנה
מת ביום ש"ק י"ח אלול ת'ר'פ'ו' לפ"ק
ת נ צ ב ה
Hier rust
een man, oud en van het leven verzadigd.
Dit is de heer Yitschak, zoon van de heer Yehuda Ha-Cohen
en de naam van zijn moeder was Channa.
Hij stierf op de dag van de Heilige Shabbat 18 Eloel 5686. 
T.N.Ts.B.H.
Overleden: Shabbath (zaterdag) 18 Eloel 5686 = 28 augustus 1926.
Geboorteakte nr.54, gemeente Berghem, d.d.12-10-1848, vermeld - geboren Izaak Broekman op 11 oktober om 10 uur 's avonds.

Aangezien het uur van geboorte na zonsondergang was, het tijdstip waarop vlg. de Joodse kalender de nieuwe dag begint, is de Joodse geboortedatum die van de volgende dag (15 Tishri 5609=12-10-1848).

Overlijdensakte nr.127, gemeente Oss, d.d. 30-8-1926, vermeld - overleden 28-8-1926 Izaak Broekman, oud 77 jaren, geboren te Berghem, weduwnaar van Elisabeth van Dijk, zoon van Jonas Broekman en Johanna van Dijk.
Uur van overlijden voormiddag half zes [Bron:-Family Search-image 1582 uit 1886]


Zijn vader is begraven in Geffen(101)85 en zijn moeder in Oss(205)31.
Hij was een broer van (205)093 & (205)035.

Huwelijksakte nr. 31, gemeente Oss, d.d. 15-6-1892.
2022/01/26
bnnch