Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[14331]

(205)073
4
Hes
Esther ( Edie)
Esther d.v. Aharon
Beek
Joachim Leon Beek
Aaron Hes & Antje van den Bergh
03-09-1863
20 Eloel 5623
Heesch
10-09-1932
9 Elloel 5692
Oss
Oss
HIER RUST
EDIE HES
WED. VAN JOACHIM LEON BEEK
GEB. TE HEESCH 3 SEPT. 5623 
OVERL. TE OSS 9 ELOEL / 10 SEPT. 5692
H. A. R. I. V.

פ"ט
אשה תמה וישרה
ה"ה מרת אסתר בת הח' ר' אהרן
ושם אמה עדלא
מתה ש"ק ט' אלול ת'ר'צ'ב' לפ"ק
ת נ צ ב ה

 

Hier is geborgen
een ingetogen en rechtschapen vrouw.
Dit is mevrouw Esther, dochter van de chaveer, de heer Aharon
en de naam van haar moeder was Edele.
Zij stierf op de Heilige Shabbat 9 Eloel 5692 
T.N.Ts.B.H.
Overleden:  Shabath (zaterdag) 9 Eloel 5692 = 10 september 1932.

Geboorteakte nr.60, gemeente Heesch, d.d.4-9-1863, vermeld - geboren Esther, op 3-9-1863 om 8 uur 's avonds.

Aangezien dit uur van geboorte hoogst waarschijnlijk na zonsondergang was is de Joodse datum die van geboorte die van de volgende dag. 20 Eloel 5623 (04-09-1863), aangezien dit het tijdstip is, waarop vlg. de Joodse kalender de nieuwe dag aanvangt.

Overlijdensakte nr. 98, gemeente Oss, d.d. 12-9-1932, vermeld - overleden 10-9-1932  Esther Hes, oud 69 jaar, geboren te Heesch, weduwe van Joachim Leon Beek, dochter van Aaron Hes en Antje van den Bergh

Uur van overlijden namiddag 5 uur [Bron:-Family Search-image 30 uit 574]

Haar vader is begraven in Oss (205)42 en haar moederin Geffen (101)86.
De echtgenoot Joachim Leon Beek is begraven in Oss (205)48.
Hun dochter is begraven in Oss (205)123.

Burgerlijke stand - Huwelijk 
Archieflocatie  Brabants Historisch Informatie Centrum 
Algemeen  Toegangnr: 50.126
Inventarisnr: 6077
Gemeente: Oss
Soort akte: huwelijk
Aktenummer: 28
Datum: 13-07-1894 
Bruidegom Joachim Leon Beek
Geboortedatum: 17-02-1850
Geboorteplaats: Den Helder 
Bruid Esther Hes
Geboortedatum: 03-09-1863
Geboorteplaats: Heesch 
Vader bruidegom Leon Jacob Beek 
Moeder bruidegom Eva Manheim 
Vader bruid Aaron Hes 
Moeder bruid Antje van den Bergh 


2022/01/26
bnnch